วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

[Thaisub] Chansung - แนะนำเพื่อนดารา E55


ขอบคุณและเครดิตคนทำซับและผู้เกี่ยวข้อง
 
part 1 
 
 

part 2
 
 
 

part 3
 

[Thaisub] 2PM - Idol show S03 E13-E15


ขอบคุณและเครดิตคนทำซับและผู้เกี่ยวข้อง
 
ไอดอลโชว์ S03 ตอน 13 
 

[TH-Sub] 090226 2PM - ไอดอลโชว์ S3 E13 โดย 2pm2u8  

ไอดอลโชว์ S03 ตอน 14
 

[TH-Sub] 090305 2PM - ไอดอลโชว์ S3 E14 โดย 2pm2u  
 

ไอดอลโชว์ S03 ตอน 15
 

[TH-Sub] 090312 2PM - ไอดอลโชว์ S3 E15 โดย 2pm2u

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

[Thaisub] 2PM - Idol show S03 E10-E12


ขอบคุณและเครดิตคนทำซับและผู้เกี่ยวข้อง
 
ไอดอลโชว์ S03 ตอน 10 
 

[TH-Sub] 090205 2PM - ไอดอลโชว์ S3 E10 โดย 2pm2u4  

ไอดอลโชว์ S03 ตอน 11
 

[TH-Sub] 090212 2PM - ไอดอลโชว์ S3 E11 โดย 2pm2u8  
 

ไอดอลโชว์ S03 ตอน 12
 

[TH-Sub] 090219 2PM - ไอดอลโชว์ S3 E12 โดย 2pm2u8

[Thaisub] 2PM - Idol show S03 E07-E09


ขอบคุณและเครดิตคนทำซับและผู้เกี่ยวข้อง
 
ไอดอลโชว์ S03 ตอน 7 
 

[TH-Sub] 090115 2PM - ไอดอลโชว์ S3 E07 โดย 2pm2u9  

ไอดอลโชว์ S03 ตอน 8
 

[Thaisub] 090122 2PM - ไอดอลโชว์ S3 E08 โดย 2pm2u9  
 

ไอดอลโชว์ S03 ตอน 9
 

[TH-Sub] 090129 2PM - ไอดอลโชว์ S3 E09 โดย 2pm2u9